ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Школска документација

Правилници
Предлог финансијског плана за 2013
Статут
Ученички парламент
Школски програм од 2014/2015. до 2017/2018. школске године
Школски развојни план 2012-2015

Јавна набавка мале вредности - превоз ученика 2015.Преузми

Годишњи план 2014/2015.Преузми

Годишњи план 2014/2015.Преузми

Годишњи план 2014/2015.Преузми

Конкурсна документација 2014.Преузми

Позив за подношење понуда - превоз ученика 2015.Преузми

Позив за подношење понуда за кухињу 2014Преузми