ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Екскурзија 2013/2014.

I - IV Ниш - Нишка бања V - VIII Смедерево - Доњи Милановац - Кладово - Неготин - Зајечар