ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Запослени


                                                                    КОЛЕКТИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
                                                  ''ВУК КАРАЏИЋ'' у РЕСАВИЦИ


                            УПРАВА ШКОЛЕ

Симић Срђан - директор школе
Денић Дејан - секретар

               
                              СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Нојић Сања - педагог


                                АДМИНИСТРАЦИЈА


Гојковић Свјетлана - шеф рачуноводства
Антић Станија - библиотекар

                             РАЗРЕДНА НАСТАВА


1. Јовановић Вера - први разред Ресавица
2. Антић Живорад - други разред Ресавица
3. Петковић Ружица - трећи разред Ресавица
4. Лампрет Весна - четврти разред Ресавица
5. Ковачевић Јасмина - први и други разред, издвојено одељење Равна Река
6. Славковић Слободанка други-четврти разред, издвојено одељење Сењски Рудник


                            ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
 

1. Сања Бакић - математика
 2. Анита Обрадовић - српски језик
3. 
Мировић Милош - енглески језик
4. Стојилковић Мирољуб - руски језик
5. Ненад Анжел - историја - Свакодневни живот у прошлости
6,Миладиновић Горан - техничко информатичко
7. Марија Петровић Боровина - биологија
9. Драгана Милошевић - музичка култура
10. Драган Николић - физичко васпитање
11. Мирослав Миљковић - веронаука
12. Жарко Боровина - физика
13. Јелена Гроздић Радосављевић - хемија
14.Ивана Ивановић - историја
15.Љиљана Недељковић - географија

      
               ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

1. Иванишевић Драган - домар
2. Јанковић Лоранса - сервирка, спремачица
3. Пејић Радана - спремачица
4. Цветковић Светлана - спремачица
5. Марковић Слађана - сервирка, спремачица, издвојено одељење Сењски Рудник
6. Миленковић Слађана - сервирка, спремачица, издвојено одељење Равна Река