ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
СЕМИНАР - ДЕЦЕМБАР, 2014.

Датум: 23. Decembar 2014 13:29 Категорија: Новости

Ради унапређења стручних знања наставног кадра, у школи је 12. и 13. децембра одржан семинар под називом "Методе и облици ефикасне наставе и учења".Стечена знања на семинару омогућиће наставницима ефикаснију и бољу припрему и реализацију часова.