ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
ЗАВРШНИ ИСПИТ

Датум: 12. Jun 2015 12:04 Категорија: Новости

ЗАВРШНИ ИСПИТ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА
-испит из српског/матерњег језика/је 15.06.2015.године;
-испит из математике 16.06.2015.године;
-дозвољени прибор за ученике:
ЗА СРПСКИ /МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ-
графитна и плава хемијска оловка,гумица;
ЗА МАТЕМАТИКУ-графитна оловка,плава хемијска оловка,гумица,троугао,лењир и шестар.
-сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу  са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;
-у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са ЈЕДИНСТВЕНОГ СПИСКА УЧЕНИКА;
-сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 9:15 часова на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
-од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак/а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.