ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Пројекат"Имамо право на живот без насиља"

Датум: 07. Oktobar 2020 10:29 Категорија: Новости

    ОШ"Вук Караџић" у  Ресавици започела је циклус радионица о медијацији.
    Прве радионице одржавају се током Дечије недеље,на часовима одељенског старешине,представљањем школских медијатора и појма медијације.Сваком одељењу приказаће се део филма о начину рада медијатора и кратка презентација ,уз коју ће се предстаавити медијатори и укључити други ученици  да дају своја мишљења и коментаре.Такође,у овм разреду ћемо одабрати чланове тима за школску медијацију,који ће бити формиран у наредном периоду.Очекује нас израда паноа и осмишљавање осталих радионица.
    Тим у школи ће водити проф.Сања Бакић и стручни сарадник школе Даринка Костић.