ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Календар такмичења и смотри ученика 2013

Датум: 04. Februar 2013 16:39 Категорија: Новости

 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА
ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА 2012/ 2013. ШКОЛСКУ ГОДИНУ
 
 
I – ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА
 
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
СРПСКИ ЈЕЗИК Министарство просветеи науке
Друштво за српски језик и књижевност
Такмичење из српског језика и језичке културе школски До краја фебруара 2013.
 
општински 3. март 2013.
СТЕЊЕВАЦ
 
окружни 13. април 2013.
 
 
СТРАНИ ЈЕЗИК Министарство просвете и науке
Друштво за стране језике и књижевности
Такмичење у знању страних језика:
а) енглески
б)  руски
в) немачки
г) француски
д) италијански
ђ) шпански
 
 
школски  
 
 
општински 10. март 2013.
ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ
 

 
окружни/градски 6. април 2013.
 
 
републички 26. мај 2013.
 
ИСТОРИЈА
 
Министарство просветеи науке
Друштво историчара Србије ''Стојан Новаковић''
 
Такмичење у познавању опште и националне историје школски  
 
општински 23. март 2013. у 13 часова
РЕСАВИЦА

 
окружни/градски 20. април 2013. у 13 часова
 
 
републички 11. мај 2013. у 13 часова
 
ГЕОГРАФИЈА
 
 
 
 
Министарство просветеи науке
Српско географско друштво
Такмичење у познавању опште и националне географије општински 24. март 2013.
РЕСАВИЦА

 
окружни 27. април 2013.
 
 
републички 18. мај 2013.
 
 
МАТЕМАТИКА Министарство просветеи науке
Друштво математичара Србије
Такмичење ученика основних школа из математике школски 2. фебруар 2013.
 
 
општински 2. март 2013.
ДЕСПОТОВАЦ
 
окружни/градски 6. април 2013.
 
 
републички 11. мај 2013.
 
 
Српска математичка олимпијада  
републички
18. мај 2013.
 
„Мислиша ”
 
основни ниво
 
 
14. март 2013.
 
републички
 
21. април 2013.
 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Министарство просветеи науке
Друштво математичара Србије
Такмичење ученика основних школа из рачунарства општински 23. фебруар 2013.
ДЕСПОТОВАЦ
 
окружни/градски 23. март 2013.
 
 
 
републички
 
20. април 2013.
 
ФИЗИКА Министарство просветеи науке
Друштво физичара Србије
Физички факултет Београд
Такмичење ученика основних школа из физике школски 3. фебруар 2013.
 
општински 10. фебруар 2013.
ПЛАЖАНЕ

 
окружни 16. март 2013.
 
 
републички 27-28. април 2013.
 
 
ХЕМИЈА Министарство просвете и науке
Српско хемијско друштво
Такмичење из хемије школски 24. фебруар 2013.
 
општински 10. март 2013.
ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ

 
окружни/градски 7. април 2013.
 
 
републички 12. мај 2013.
 
БИОЛОГИЈА Министарство просветеСрпско биолошко друштво Такмичење из биологије школски од 18. до 22. фебруара 2013.
 
општински 3. март 2013. у 11 часова
ПЛАЖАНЕ
 
окружни/градски 14. април 2013. у 11 часова
 
 
републички 19. мај 2013. у 11 часова
 
 
 
 
 
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
  рукомет школски 1 - 7. априла 2013.
општински 8 - 14. априла 2013.
окружни 15 - 21. априла 2013.
међуокружни 7 – 12. маја 2013.
Караташ
републички 22-23 мај 2013-ученици
24-25. мај 2013. ученице
одбојка школски 26 – 30. новембар 2012.
општински 17 – 23. децембар 2012.
окружни 18 – 24. фебруар 2013.
међуокружни 4 – 10.  март 2013.
републички 12-13 март 2013- ученици
14-15 март 2013 - ученице
мали фудбал школски 1-7. октобра 2012.
општински 24-28. децембра 2012.
окружни 18-24. март 2013.
међуокружни 25-31 март 2013.
републички 8-9. мај 2013- ученице
10-11 мај 2013. – ученице
Пирот
Пролећни крос „Кроз Србију” републички 17. мај 2013. у 10 часова
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Министарство просвете, АМСС,
Друштво наставника техничког образовања Србије
''Шта знаш о саобраћају'' школски 24. март 2013.
општински 21. април 2013.
ДЕСПОТОВАЦ
 
окружни/градски 11. мај 2013.
републички 26. мај 2013.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Ауто-мото савез Србије
Друштво наставника техничког образовања Србије
Такмичење из техничког и информатичког образовања школски 9. фебруар 2013.
општински 24. март 2013.
СТЕЊЕВАЦ
окружни/градски 21. април 2013.
републички 18. мај 2013.