ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Презентација Сењског Рудника еко-музеј

Датум: 27. Maj 2013 17:27 Категорија: Новости

           У организацији Кабинета директора ЈППЕУ Ресавица, "Братинско удружење" из Сењског Рудника и Канцеларија за младе из Деспотовца, су покушали ученицима наше школе, да појасне сам концепт еко-музеја и значај Сењског Рудника, како за наш крај тако и за целу Србију.
           Сењски Рудник, представљен као родно место индустријализације у Србији, носилац је пројекта регионалног и локалног развоја "Сењски Рудник - еко музеј". Задатак пројекта је да се заштити и очува природно и културно наслеђе најстаријег активног рудника мрког угља у Србији.
           Сењски Рудник би као еко музеј имао улогу у интегралном очекивању и коришћењу природног и културног наслеђа целе заједнице. Нова европска политика у области заштите, очувања и унапређења наслеђа, нарочито по питању индустријског наслеђа, пружа снажан подстицај за очување кутлруног идентитета мањих средина.
Рударске заједнице, какав је и Сењски Рудник, временом су изградиле посебно препознатљиве кодексе професије и начина живота. Друштвени и професионални живот рудара постали су део традиције и наслеђа и имају посебан значај за идентитет заједнице.
Циљ пројекта је да се заустави пропадање и депопулација Сењског Рудника и да се кроз заштиту и очување природног и културног наслеђа омогући и оствари развој културног туризма, који би довео до рехабилитације насеља Сењски Рудник.
         Музеј угљарства      Парна машина      Стара радионица     Александров поткоп
         Музеј угљарства у Сењском Руднику је основан, на иницијативу РМУ "Рембас", са задатком да прикаже рударско-техничко-историјски развој РМУ "Рембас" и осталих рудника угља у Србији.
         Експонати Музеја приказују развој угљарства у Србији од периода антике до данашњих дана.
         Музеј угљарства спада у специјализоване музејске установе техничког типа и налази се у саставу Заједнице музеја науке и технике Србије.
         Основна делатност Музеја обухвата послове прикупљања, проучавања, ограде и презентације предмета и грађе који су од значаја за проучавање историје технолошко-техничког развоја рударства у Србији.
         Kомплекс Музеја угљарства нaлази се на самом улазу у насеље, са леве стране из правца Ћуприје, на месту где се налазила сепарација испред "Александровог поткопа", а окружен је пратећим објектима који датирају из времена најживље експлоатације угљеног богатства у Сењском Руднику.
         У склопу Музеја налазе се три објекта и парк око њих. Музеј, смештен у некадашњи централни магацин за репро-материјал из 1930. године (повр. око 500м2), стара машинска радионица са ковачницом из 1920. године (повр. око 500м2) и Управна зграда "Александровог поткопа" из 1860. године (повр. око 30м2). У парку који допуњава музејски комплекс, на отвореном, изложени су велики експонати из историје угљарства.