Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

O ШКОЛИ


                      

                                  


   

              Основна школа „Вук Караџић“ Ресавица смештена је у брдско-планинском крају, на обронцима планина Бељаница и Јужни Кучај. Заузима јужни део општине Деспотовац.
             Посебне предности су природне и културно-историјске знаменитости, здрава и незагађена средина.
             У школском дворишту је засађено дрвеће и друго зеленило, а у самој школској згради негује се цвеће.
            У ближој и даљој прошлости било доста промена које се тичу школства. Наиме, у појединим насељима долазило је до затварања школа због смањења броја ученика. Такав је случај са школама у Маквишту, Барама, Жидиљу, као и вишим разредима школе у Сењском Руднику. Развој школа, од њиховог оснивања до данас, био је врло интересантан.
             Тако је прва основна школа у Сењско-ресавском басену отворена у Сењском Руднику 1896. године.Ђаци су своја знања стицали у просторијама за прозивку радника при управи рудника. Први учитељ ове школе био је поп Никола. Он је обављао свештеничку и учитељску дужност.

 
    Од почетка, па све до 1920. године, школа је радила и издржавала се од прихода који су прикупљани од самих радника, рудара. У ту сврху био је формиран посебан школски фонд из којег је учитељ примао плату, док је  остали део новца трошен за набавку одеће сиромашним ученицима.
     Ова основна школа прераста у осмогодишњу и добија име "Доситеј Обрадовић".Тако ће радити, као самостална, све до интеграције са школом у Ресавици 1970. године.

                 
  Школа у Сењском Руднику                                                  Основна школа у Равној Реци је отворена упорношћу радника 1920. године. До тада су деца похађала школу у Сењском Руднику. Школа је, у почетку,  имала једно одељење са четири разреда и била је смештена у бараци.                                               
              Прва школска зграда је изграђена 1924. године, а 1950. године, нова школа, која носи име "Бранко Радичевић". Као  потпуна основна школа са осам разреда ради све до интеграције са школом у Ресавици 1970.године.    

      
                                                                                                                                                 

                                                                                                          Школа у Равној Реци

               После Другог светског рата, на месту где је било неколико сеоских кућа на обалама речице Ресавице почиње изградња новог рударског насеља - Ресавице. Међу првим грађевинама зидана је и  школска зграда, која је своја врата први пут отворила ђацима школске 1947/48. године. Учитељ је био Милан Лукић родом из села Јовца код Ћуприје.
                Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955.године, основна школа  постаје  осмогодишња школа. Садашњи назив „Вук Караџић“ носи од школске 1955/56. године.
               Насеље је веома брзо расло и повећавао се број деце, што је захтевало већу и функционалнију школску зграду. Нова школа је примила своје ђаке школске 1958/59. године
                                                   
                                                                                           
             

                  
Школа ради у преподневној смени.  Ученици првог циклуса 
образовања наставу похађају у класичним учионицама, док је у другом циклусу кабинетска настава.

Школа је опремљена најсавременијим наставним средствима.        

Школски објекти матичне школе су опремљени видеонадзором.

 Највеће богатство којим се хвалимо, с`правом, су  НАШИ УЧЕНИЦИ!