Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Други разред