Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Запослени


                                                                    КОЛЕКТИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
                                                  ''ВУК КАРАЏИЋ'' у РЕСАВИЦИ


                            УПРАВА ШКОЛЕ

      Симић Срђан - директор школе                          

    

    
Денкица Милосављевић - секретар       

               
                              СТРУЧНИ САРАДНИЦИ


Ана Бановић - психолог  


                                АДМИНИСТРАЦИЈА


Наташа Миладиновић - шеф рачуноводства
Антић Станија - библиотекар

                             РАЗРЕДНА НАСТАВА


1. Петковић Ружица - први разред Ресавица
2. Лампрет Весна - други разред Ресавица
3. Јовановић Вера- трећи разред Ресавица
4.  ЖивковићТамара - четврти разред Ресавица
5.  Милан Поповић издвојено одељење Равна Река
6. Славковић Слободанка  издвојено одељење Сењски Рудник


                            ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
 

1. Сања Бакић - математика и информатика и рачунарство
 2. Анита Обрадовић - српски језик
3. 
Мировић Милош - енглески језик
4. Марсенић Мирјана - руски језик - географија
5. Владимир Вулић - историја - Техника и технологија-Информатика и рачунарство
6,Миладиновић Горан - техника и технологија
7. Марија Петровић Боровина - Aна Светозаров биологија
9. Драгана Милошевић - музичка култура
10. Спасојевић Петар - физичко васпитање
11. Мирослав Миљковић - веронаука
12. Жарко Боровина - физика и информатика и рачунарство
13. Евица Светозаров - хемија
14.Ивана Ивановић - историја
15.Недељковић Милица - Ликовна култура

      
               ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ


1. Јанковић Лоранса - сервирка, спремачица
2. Пејић Радана - спремачица
3. Цветковић Светлана - спремачица
4. Марковић Слађана - сервирка, спремачица, издвојено одељење Сењски Рудник
5. Миленковић Слађана - сервирка, спремачица, издвојено одељење Равна Река